بررسي رابطه فرهنگ سازماني با عملکرد کارکنان با استفاده از مدل دنيسون (مطالعه موردي : نمايندگيهاي شرکت بيمه ما)

فرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايعتعداد صفحات :20چکیده مقاله: فرهنگ سازمانی را می توان، الگویی مشترک میان افراد سازمان دانست. شناخت فرهنگ برای سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زبرا هر اقدامی بدون آگاهی از نیروهای فرهنگی که همیشه در کارند، ممکن است پیامدهای پیش بینی نشده و ناخواسته ای برای آنها به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر در صدد بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد کارکنان نمایندگی های شرکت بیمه ما در شهر تهران است و در این بین تلاش دارد تا نحوه ارتباط ابعاد فرهنگ سازمانی (مشارکت، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت یا رسالت) را براسا

يک روش ترکيبي جديد براي تخمين پديده هاي کيفيت توان به صورت تفکيک شده با استفاده از شبکه عصبي وفقي

یه : مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايرانتعداد صفحات :12با توجه به گسترش روزافزون پدیده های کیفیت توان و همچنین گسترش دامنه کاربرد تجهیزات حساس به این پدیده ها، ضرورت جبران پدیده های کیفیت توان امری اجتناب ناپذیر است. با استفاده از تجهیزات جبران سازی سری، موازی و یکپارچه می توان به طور هم زمان اغتشاشات ولتاژ، جریان و یا هر دو را جبران نمود. یکی از مهم ترین مراحل در جبران سازی دقیق و بهینه پدیده های کیفیت توان، تخمین سریع و دقیق آنها به صورت تفکیک شده و مجزا از هم می باشد. در این مقاله یک روش ترکیبی جدید، مبتنی بر استفاده از یک تخمین گر یکپارچه وفقی، ارای

پارکينگ مدل پيشرفته vb.net

اده استفاده شده در این پروژه در اس کیو ال سرور ( Sql Server ) می باشد. دیتابیس پروژه پارکينگ مدل پيشرفته vb.net تا سطح 3nf نرمال سازی شده و تمامی موجودیت ها، صفت ها و ارتباط بین جداول به طور دقیق با استفاده از کلید های اصلی و خارجی مشخص شده است. این پروژه دارای زیبایی بسیار خوب و در سطح دانشجویی می باشد، ظاهر این پروژه به گونه ای طراحی شده است که ساده، زیبا و قابل درک برای دانشجویان باشد. پروژه پارکينگ مدل پيشرفته vb.net توسط مهندسین این مرکز ( پارکينگ مدل پيشرفته vb.net2 ) طراحی و برنامه نویسی شده است به همین دلیل مسئولین پشتیبانی پاسخگوی تمامی سوالات فنی و تخصصی شما خواهند بود. در صورتی که به این پروژه در زبان برنامه نویسی سی شارپ ( C#