اثر برخي فاكتورهاي شيميايي و محيطي بر رويش و رشد لوله گرده در گل اطلسي (.Petunia hybrida Juss)

یه : زيست شناسي ايرانتعداد صفحات :12دانه گرده یا گامتوفیت نر در گیاهان بوسیله اثر متقابل بافتهای اسپوروفیتی (لایه های مختلف بساك بویژه لایه تغذیه ای) و گامتوفیتی (دانه گرده در حال نمو) تمایز می یابد. رویش و رشد دانه گرده یك مرحله بحرانی در باروری گیاهان است، بدین دلیل یك محیط مساعد برای رویش و رشد لازم است كه این محیط در شرایط In vivo روی كلاله مساعد و سازگار فراهم می شود. بطور معمول، مواد موثر بورون، پتاسیم، كلسیم و ساكارز می باشند. عوامل مختلف دیگر مانند هورمونها (تنظیم كننده های رشد)، فلاونوئیدها و شرایط محیطی نیز روی رویش و رشد دانه گرده موثرند. بدلیل ر

مقاله تصحيح شبيهسازي مدارهاي سيستم تعيين موقعيت جهاني با استفاده از دادههاي نجومي ارسالي توسط ماهوارهها

ارد بخشی از متن مقاله تصحيح شبيهسازي مدارهاي سيستم تعيين موقعيت جهاني با استفاده از دادههاي نجومي ارسالي توسط ماهوارهها : محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): امید نیل فروشان – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا،امیرعلی نیکخواه – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی چکیده: در این مقاله نتایج حاصل از شبیهسازی مدار ماهوارههای سیستم تعیین موقعیت جهانیGPS) با استفاده از دادههای نجومی ارائه شده است. آنچه که در تعیین موقعیت توسط گیرنده جی پی اس مورد استفاده قرار میگیرد موقعیت ماهوارههای مشاهده شده و زمان ارسال سیگنال آنها میباشد. مدار واقعی ماهوارههای جی پی اس دارای اختلالات زیادی نسبت به مدار شبیه سازی شده است. بن

بررسي غلظت عناصر سنگين در ناحيه اطراف شهرستان ماکو

س یا همایش : هشتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيستتعداد صفحات :22چکیده مقاله: بررسی ژئوشیمی زیست محیطی فلزات سنگین در خاک و رسوبات سطحی کشور ایران اندک است. مطالعه حاضر داده های پایه ای از محتویات فلزی خاک و رسوبات سطحی ناحیه اطراف شهرستان ماکو را ارائه می دهد. همان طور که مشاهده می شود علاوه بر عوامل زمین شناسی و زمین ساخت و سازندهای ناحیه عوامل انسان ساخت و فعالیت های صنعتی نیز باعث حضور فلزات سنگین در خاک و رسوبات سطحی نواحی اطرف دریاچه ارومیه می باشند. آنالیز خوشه ای ارتباط معناداری بین تقریبا تمامی عناصر ( به غیر از نقره، آرسنیک