ضدعفوني آب آشاميدني با ميدان هاي الکتريکي پالسي ولتاژ بالا

س یا همایش : هشتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيستتعداد صفحات :14چکیده مقاله: در ضدعفونیآب به روش میدان الکتریکی پالسی، به جای استفاده از ترکیبات شیمیایی که باعث تولید محصولات جانبی می شوند، از ولتاژ بالا استفاده می شود. مزیت های این روش شامل انهدام کامل میکروب ها، عدم تولید محصولات جانبی مضر برای سلامتی انسان، بازده بسیار بالا و هزینه کم در مقایسه با سایر روش های ضدعفونی و ... می باشد. در این پژوهش، سیستم آزمایش تصفیه آب با میدان الکتریکی به منظور گندزدایی آب آشامیدنی به صورت جریان پیوسته طراحی شد. آب ورودی که حاوی میزان مشخصی از میک

مقاله بررسي عددي تاثير شيب هاي آبشکن برکاهش آبشستگي اطراف آبشکن

ی از متن مقاله بررسي عددي تاثير شيب هاي آبشکن برکاهش آبشستگي اطراف آبشکن : تعداد صفحات:10 چکیده: آبشکن بخشی ازمقطع رودخانه را محدود می کند و برروی ساختار حرکتی جریان درمجاورت آن تاثیر قابل ملاحظه ای دارد سرعت متوسط و دبی درواحد عرض درمحل سازه افزایش می یابد که این امر سبب آبشستگی بیشتر جریان دراطراف سازه می شود بنابراین تغییر الگوی جریان بوجود آمده دراطراف سازه و شکل گیری گردابه ها برروی مصالح بستر باعث ابشستگی موضعی اطراف آبشکن می شود. ایجاد شیب دردیواره آبشکن باعث ضعیف تر شدن جریان رو به پایین می شود ودرنتیجه باعث کاهش آبشستگی موضعی می گردد همچنین استفاده از شیب درآبشکن به دلیل افزایش عرض عبوری جریان درنو

حفاظت خاک با مديريت پوشش گياهي جهت پايدارسازي شيب ها در محدوده شهري با رويکرد اجتماعي و زيست محيطي

س یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي تحقيقات در عمران،معماري و شهرسازي و محيط زيست پايدارتعداد صفحات :14چکیده مقاله: استفاده از روشهای بیومهندسی جهت پایدارسازی شیبهای طبیعی و مصنوعی، گرچه دیرتر از روشهای دیگر مطرح شده اند، اما امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. حفاظت خاک با مدیریت پوشش گیاهی جهت پایدارسازی شیب ها یکی از موارد حائز اهمیت ژئوتکنیکی در پروژه های مختلف، ازجمله ساحل سازی رودخانه ها می باشد. در این میان محدودیت ها و مسایل مختلفی همچون شرایط اجتماعی و زیست محیطی، وضعیت اقلیمی، مسایل فنی و همچنین محدودیت های اقتصادی و اجرایی، شر