مقاله اثر تغيير ساعت اداره هاي شهر اهواز بر منحني بار شبکه توزيع برق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر تغيير ساعت اداره هاي شهر اهواز بر منحني بار شبکه توزيع برق :

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

سید مهدی شریف زاده – شرکت توزیع نیروی برق اهواز

چکیده:

نیاز روز افزون به تولید انرژی الکتریکی و ایجاد ظرفیت های جدید همزمان با توسعه شهرنشینی و بالا رفتن تقاضایمصرف کنندگان, به کارگیری مدیریت مصرف در سطوح مختلف و برای انواع مشترکین شرکتهای توزیع برق را به منظور بهبود منحنیبار و استفاده بهینه از انرژی الکتریکی و نیز اجتناب از مصرف بیرویه آن ضروری میسازد. از جمله راهکارهای مدیریت مصرف برق ,تغییر ساعات کاری ادارات بوده که هدف از آن اجرای مدیریت مصرف و پیک سایی جهت اصلاح منحنی بار می باشد. یکی از روشهای تأثیر گذار مدیریت مصرف برق, جابجایی بار (Load Shifting) است که از طریق اجرای سیاستهای مختلف مانند تدوین تعرفه های چند نرخی, تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعت کار واحدهای اداری و تجاری صورت میپذیرد. در این مقاله ابتدا به بررسی بارمصرفی شبکه برق اهواز و پارامترهای مربوط به آن نظیر ضریب بار, رشد بار , تغییرات بار روزانه و ; میپردازیم و سپساثر تغییر ساعتکار ادارات را بر شبکه تحت پوشششرکت توزیع نیروی برق اهواز مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

لینک کمکی