مقاله افزايش کارايي توليد از طريق کشت دوم شبدر برسيم بعد از برداشت کلزا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله افزايش کارايي توليد از طريق کشت دوم شبدر برسيم بعد از برداشت کلزا :

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

سیدجلیل نوربخشیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

در این تحقیق که طی دو سال انجام شد میزان تولید علوفه شبدر برسیم در کشت دوم و کارایی تولید در تناوب کلزا _شبدر برسیم مورد بررسی قرار گرفت برای این منظور سه تاریخ کاشت 15 , 25 تیرماه و 4 مردادماه به همراه سه میزان بذر شامل 20 و 25 و 30 کیلوگرم هکتار در قالب طرح اسپلیت پلات مورد ارزیابی قرار گرفتند. روش کاشت به صورت عدم عملیات آماده سازی زمین بود که بعد از برداشت و خروج بقایای کلزا انجام شد در هر کرت عملکرد علوفه تر, خشک, تعداد ساقه, ارتفاع بوته و کارایی تولید در تناوب محاسبه شد. نتایج دو ساله بیانگر آن بود که بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک و کارایی تولید از تاریخ کاشت اول به ترتیب با 19269 و 4778 کیلوگرم در هکتار و 07 / 18 کیلو گرم در هکتار در روز حاصل شد.بین مقادیر بذر از نظر عملکرد علوفه خشک تفاوت معنی داری مشاهده نشد هر چند که در مقدار بذر 30 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد علوفه خشک بدست آمد. با استناد به نتایج , کشت دوم شبدر برسیم بعد از برداشت کلزا در نیمه دوم تیر ماه در منطقه تحت بررسی افزایش وکارایی تولید را به دنبال دارد و می توان با اطمینان یک چین علوفه با کمیت و کیفیت مطلوب را برداشت کرد. از این رو سه محصول شامل: کلزا, شبدر برسیم و گندم را در طی دو سال زراعی در تناوب در منطقه می توان تولید کرد که نسبت به تناوب کلزا -گندم ارجحیت دارد.

لینک کمکی