مقاله اثر اختلالي توربينهاي بادي بر روي سيستمهاي راداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر اختلالي توربينهاي بادي بر روي سيستمهاي راداري :

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات:16

نویسنده(ها):

چکیده:

توربین بادی از جمله مولدهای پاکی میباشد که توسعه و استفاده از آنها جهت تامین بخشی از انرژی مورد نیاز, دردستور کار بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. با توجه اینکه توسعه و بالا بردن ظرفیت نصب این توربینهامقرون به صرفهتر بوده و یا به زبانی دیگر هزینه تولید را کاهش میدهد, غالب شرکتهای فعال در زمینه انرژی,تمایل به استفاده از تمامی پتانسیل منطقه جهت نصب این مولدها میباشند. اما باید دقت داشت که جهت احداث و یاتوسعه بیشتر سایتهای بادی علاوه بر شرایط توپوگرافی, زمین شناسی, باد و شبکه توزیع میبایست منطقه را از نظرخصوصیات راداری و مخابراتی نیز مورد بررسی قرار داد. مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که توربینهایبادی با مدولاسیون امواج ارسالی از سوی رادارها سبب ایجاد اشتباهات بر روی سیستمهای راداری میگردند. هدفما در این مقاله بررسی اثرات ناشی از توربین بادی (و در نتیجه مزارع بادی) بر روی انواع سیستمهای راداری اعم ازرادارهای هواشناسی, ناوبری و نظامی میباشد. نتایج حاصل از مطالعات نشان دهنده آن است که مزارع بادی به دلیلایجاد اثرات سایه, پراش و دوپلری(به جهت چرخش پره های توربین) سبب خطا در اندازه گیری داده های بارش وسرعت باد توسط رادارهای هواشناسی و همچنین خطا در تعیین محل دقیق هواپیما در آسمان توسط رادارهاینظامی یا ناوبری فرودگاهها میگردند. مهمترین پارامتر جهت بررسی اختلالات راداری ممکن و لذا تعیین بهترینتوربین بادی می باشد. اهمیت این موضوع برای مناطق مرزی کشور (RCS) سایت بادی, محاسبه سطح مقطع راداریکه غالبا دارای پتانسیل مناسب جهت احداث مزارع بادی می باشند بسیار زیاد می باشد. در این مقاله با محاسبهسطح مقطع راداری توربین بادی و بررسی اثرات اختلالی ممکن, به طور اجمالی به بررسی دو سایت پیشنهادی آبادانو ماهشهر در منطقه خوزستان و همچنین سایتهای منجیل و هرزبیل در شمال کشور می پردازیم.

لینک کمکی