مقاله تاثير تغييرات سايز سلول بر خواص مکانيکي معادل سازههاي لانه زنبوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير تغييرات سايز سلول بر خواص مکانيکي معادل سازههاي لانه زنبوري :

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

سعید ادیب نظری – دکترای مهندسی مکانیک , دانشیار دانشکده هوافضا در دانشگاه شریف
هادی محرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا گرایش سازه,

چکیده:

یکی از مهمترین مزایای سازههای لانه زنبوری این است که با تغییرپارامترهای هندسی سازه از قبیل ارتفاع , ضخامت , سایز سلول و زاویه داخلی آن میتوانیم به خواص مکانیکی متفاوتی دست پیدا کنیم . اصولا برای بررسی رفتار سازههای لانه زنبوری , این سازهها را با یک سازه معادل که دارای خواص اورتروپیک است معادلسازی میکنند . در این مقاله سعی شده است که تاثیر تغییرات اندازه سایز سلول در سازههای لانه زنبوری بر روی خواص مکانیکی کلی سازه معادل به روش اجزا محدود بررسی شود . بدین صورت که با استفاده از نرم افزارANSYS تاثیر این تغییرات را بر خواص مکانیکی سازه محاسبه کرده و با یک حل تئوری [ 1] دقیق و مناسب مقایسه میشود . برای این کار با اعمال شرایط مرزی مناسب به بررسی رفتار سازه میپردازیم

لینک کمکی