مقاله مطالعه و بررسي روشهاي راه اندازي و بهره برداري از نيزارهاي مصنوعي با جريان زير سطحي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه و بررسي روشهاي راه اندازي و بهره برداري از نيزارهاي مصنوعي با جريان زير سطحي :

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

ابوالفضل رحمانی ثانی – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
علی اکبر عظیمی – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
ناصر مهر دادی – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
علی ترابیان – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

از میان روشهای گوناگون تصفیه فاضلاب نیزارهای مصنوعی به عنوان سیستم های موفق در تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی شناخته شده اند و از نظر هزینه های انرژی و نیروی انسانی بسیار مقرون به صرفه می باشند. تحقیقات زیادی در خصوص بازده نیزارها د رتصفیه فاضلاب انجام شده است ولی درباره شرایط راه اندازی و بهره برداری آنها اطلاعات موجود بسیار ناچیز می باشد بر این اساس در این تحقیق به بررسی شرایط راه اندازی و بهره بردایر این سیستم ها پرداخته شده است . روش کار : در این تحقیق دو بستر نیزار زیر سطحی مشابه با زمان ماند 2 روز و دو واحد پیش تصفیه که اولی مانند ته نشینی اولیه با زمان ماند 4 ساعت و دومی به شکل برکه بیهوازی مجهز به هاضم بیهوازی در ورودی ساخته شد. جهت آبیاری نیزار از فاضلاب شهری موجود د رتصفیه خانه با مشخصات mg/l250 = BOD5 و 320mg/l=TSS و 72 = PH استفاده و پایلوت در مدت یک سال بهره برداری گردید. بحث و نتایج : با برسیهای به عمل آمده در طی عملکرد پایلوت مشخص گردید عوامل اصلی در را هاندازی نیزارهای زیر سطحی درجه حرارت هوا , نفوذپذیری زمین و ترکیبات فاضلاب می باشد د رحالیکه در طی بهره برداری میزان پیش تصفیه و انسداد بسترها و پارامترهای محدود کننده نیزار می باشند. نتیجه گیری: چنانچه روش پیش تصفیه نیزار زیر سطحی مناسب باشد نه تنها باعث افزایش بازده تصفیه می گردد بلکه از میزان نگهداری و هزینه های بهره برداری کاسته می شود.

لینک کمکی