مقاله بهينهسازي تعداد و اندازه مقاطع تقويت کننده هاي يک پوسته نازک انحناء دار با استفاده از لينک يک الگوريتم بهينه سازي و انسيس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بهينهسازي تعداد و اندازه مقاطع تقويت کننده هاي يک پوسته نازک انحنا دار با استفاده از لينک يک الگوريتم بهينه سازي و انسيس :

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

سیدحسین طباطبایی – کارشناسی ارشد
عباس وفایی صفت – دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

پوسته های نازک کاربردهای بسیار وسیعی درصنایع مختلف دارند که برای افزیاش استحکام این پوسته اغلب از تقویت کننده هایی استفاده می شود دراین تحقیق روشی جهت بهینه سازی تعداد و ابعاد مقاطع این تقویت کننده ها ارایه شده است این فرایند توسط مرتبط ساختن یک الگوریتم بهینه سازی و انسییس جهت تحلیل اجزا محدود در تکرارهای متعدد صورت گرفته است نرم افزار بهینه سازی شامل ترکیب الگوریتم ژنتیک و روشهای گرادیان بوده و بگونه ای است که نقطه بهینه یافته شده توسط الگوریتم ژنتیک به عنوان نقطه اولیه برای الگوریتم های گرادیان درنظر گرفته می شود مدل اولیه پوسته در انسیس بگونه ای مدل شده که تعداد زیادی تقویت کننده در زیر آن قرار دارد و درطول فرایند طراحی تقویت کننده های ناکارآمد حذف می شوند نتیجه بهینه سازی نشان داد که برای یک پوسته انحنا دار حدود 4 متری تنها به دو تقویتکننده مقطع T نیاز است.

لینک کمکی