مقاله پهنه بندي خطرزلزله و مديريت جامع بحران تاسيسات شبکه برق شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پهنه بندي خطرزلزله و مديريت جامع بحران تاسيسات شبکه برق شهر تهران :

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389

تعداد صفحات:20

نویسنده(ها):

علی منعم جو – دانشجوی کارشناسی ارشد gis&RS
مهسا ماپار – دانشجوی کارشناسی ارشد HSE
آزاد ضیایی – کارشناسی ارشد GIS&RS
علیرضا قراگوزلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

گسترش وسیع جغرافیایی شریانهای حیاتی به لحاظ نقش سرویس دهی که به جوامع پراکنده شهری و روستایی و خدماتی دارند سبب گردیده تا بدلیل تنوع مشخصات زمین مقدار آسیب پذیری شبکه درمکانهای مختلف متفاوت باشد آسیب پذیری شریانهای حیاتی از جمله برق درمناطق لرزه ای فعال و تجربیات بدست آمده از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از ناپایداری این شبکه ها باعث توجه بیشتر مسئولان و مهندسان طراح به بحث ارزیابی پیشگیری و افزایش اسیب پذیری آنها شدهاست هدف از ارائه این مقاله معرفی کاربرد فناوری اطلاعات و استفادها ز سیستم اطلاعات مکانی درمدیریت جامع بحرانهای ناشی از عوامل زمین ساختی و ارزیابی خطر شناسایی نقاط ضعف المانهای با سطح خطرپذیری کم و محدوده های متراکم شبکه تهران به منظور برنامه ریزی برای اولویت بندی اقدامات پیشگیرانه بهبود و تقویت ساختارفنی و اصلاحات توپولوژی شبکه و همچنین مدیریت منابع تجهیزات و امکانات برای کاهش خسارات احتمالی اولیه و ثانویه پس از وقوع می باشد. با استفادده از قابلیت هایی که سیستم GIS درزمینه گردآوری و بازیابی و به اشتراک گذاری اطلاعات بین سازمان های مختلف فراهم می نمایند امکان پردازش تحلیل های شبکه Network Analysis و تلفیق اطلاعات ماهواره ای برایتهیه نقشه تخریب نقشه اولویت بندی ترمیم تامین بسهولت قابل انجام می باشد و از آن به عنوان یکی از بهترین Platform های موجود برای مونیتورینگ و کنترل جریان برق درشبکه بعد از بحران میتوان استفاده کرد.

لینک کمکی