مقاله پهنه بندي اقليمي حوضه آبخيز زاينده رود با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پهنه بندي اقليمي حوضه آبخيز زاينده رود با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS :

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

کتایون فولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی – هیدرولوژی
امیر گندمکار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

امروزه کاربرد سامانه های اطلاعاتجغرافیایی ساج تسهیلات بسیارزیادی درپهنه های اقلیمی بوجود آورده و استفاده از روش های آماری و بهویژه زمین آماری نیز باعث شده است که دقت برآوردهای نقطه ای لازم برای پهنه بندی از پشتوانه علمی محکمتری برخوردار باشد دراین روشها مقدار عددی هرپارامتر اقلیمی به تمامی برای براوردهای نقطه ای شبکه منظم گردید مورد استفاده قرارمیگیرد حوضه آبخیز زاینده رود با مساحت 41500 کیلومتر مربع دربخش میانی فلات مرکزی ایران قلمرو وسیعی را شامل میشود لذا شناخت ویژگی های طبیعی منطقه بخصوص آب و هوا می توانددرامر برنامه ریزی و آمایش سرزمین نقش عمده ای را ایفا نماید و پهنه بندی اقلیمی یعنی شناسایی پهنه های که دارای آب و هوای یکسانی باشند جهت دستیابی به توسعه همه جانبه درابعاد مختلف زمانی مکانی ضروری میب اشد دراین پژوهش از آمار33 ایستگاه هواشناسی دریک دوره 30 ساله برای پهنه بندی حوضه آبخیز زاینده رود به روشهای دومارتن – آمبرژه , کوپن و سیلیانوف استفاده شدهاست با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS) ) DEM منطقه نقشه های توزیع مکانی بارندگی سالانه و مجموع سالانه گرمای فعال ترسیم شده است و از روی هم گذاشتن آنها پهنه بندی اقلیمی حوضه مطالعاتی به روشهای مذکور کشیده شد.

لینک کمکی