مقاله مطالعه ژئوالکتريکي آبخوان هاي منطقه خورموج – استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه ژئوالکتريکي آبخوان هاي منطقه خورموج – استان بوشهر :

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

زهرا فقیه – کارشناس ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
علی بیت الهی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

به منظور مطالعه ژئوالکتریکی آبخوان های منطقه خورموج و تعیین پارامترهای سفره آب زیرزمینی,پیمایش مقاومت ویژه جریان مستقیم در دامنه ارتفاعات یال جنوبی تاقدیس و دشت خورموج انجام پذیرفت.مطالعه در 8 پروفیل مشتمل بر 95 سونداژ الکتریکی قائم با آرایش الکترودی شلومبرژه صورت گرفت. پس ازتفسیر و برگردان داده ها نقشه ها و مقاطع متعددی حاصل گردید. با بررسی مقاطع زمین شناسی پروفیل ها ونقشه های هم مقاومت ویژه و هم ضخامت لایه آبدار و هم سطح آب زیرزمینی دو نوع آبخوان آبرفتی و آهکی (کارستی) در منطقه تشخیص داده شد. به طوری که بارزترین آبخوان کارستیک در شمال شهر عربی درمحدوده سونداژهای 29 تا 31 شناسایی گردید. نواحی شرق و جنوب شرق منطقه نیز به دلیل درشت دانه تربودن رسوبات آبرفتی و ضخامت نسبتا زیاد لایه آبدار, مناسب ترین آبخوان آبرفتی در این محدوده تشخیص داده شد؛ به طوری که وجود اکثر چاه های بهره برداری در نواحی شرقی نتیجه فوق را تایید نمود. همچنین سطح آب زیرزمینی در نواحی شرقی, پایین تر از نواحی غربی برآورد گردید. متوسط عمق سطح ایستابی در نواحی غربی و شرقی به ترتیب در حدود 10 و 20 متر تخمین زده شد.

لینک کمکی