مقاله بررسي مشخصات رواناب سطحي در شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مشخصات رواناب سطحي در شهر تهران :


محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
میثم کمالی – کارشناس ارشد عمران محیط زیست
مسعود تجریشی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا نظری علوی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:
شناخت درمورد کیفیت رواناب سطحی درمناطقی که درناحیه های نیمه خشک جهان قرارگرفته اند دراین مطالعه کیفیت رواناب سطحی از سطوح مختلف دربازه آبان 88 تا آذر89 درشهر تهران مورد بررسی قرارگرفت نمونه های جمع آوری شده برایآنالیز پارامترهای مختلف از جمله نیترات آمونیاک اکسیژن خواهی شیمیای فسفر کل اورتوفسفات و مواد جامد معلق کل مورد آزمایش قرارگرفتند میزان EMC برای پارامترهای مختلف محاسبه و درنهایت اندازه گیری ها نشان میدهد که مواد جامد معلق بین 60 تا 1400 میلی گرم برلیتر درحا ل تغییر است ذرات رسوبات موجود دررواناب با گذشت زمان نیز ریزتر می شود نتایج اندازه گیری ها نشان میدهد که با حذف ذرات بزرگتر از 11 میکرومتر کیفیت رواناب بهبود قابلتوجهی می یابد.

لینک کمکی