مقاله بررسي عملکرد سامانه حرارتي با رويکرد گرمايش از کف گرمابه هاي تاريخي ايران (نمونه موردي: حمام گپ خرم آباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عملکرد سامانه حرارتي با رويکرد گرمايش از کف گرمابه هاي تاريخي ايران (نمونه موردي: حمام گپ خرم آباد) :


محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا, شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات:22
نویسنده(ها):
آزاده شمس – دانشجوی کارشناسی ارشد معامری, دانشگاه علوم و تحقیقات لرستان
مهدی شریفی – دانشجوی دکتری معاری, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مجتبی پیرانوند – دانشجوی کارشناسی مرمت و حفظ بناهای تاریخی, دانشگاه جهاد دانشگاهی

چکیده:
گرمابه ها معمولاض در مراکز محلات و یا در مجاور راسته های بازار و یا گذرهای اصلی احداث می شدند تا دسترسی مردم به آنها آسانتر باشد. این مقاله بر ان است تا سیر تحول گرمابه های تاریخی ایران را مورد مطالعه قرار داده و به بررسی عملکرد سامانه های حرارتی بکار گرفته در گرمابه ها پرداخته است و نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد ساختن گرمابه ها در دل خاک, کوتاه بودن ارتفاع گرمخانه, سیستم گربه روها, استفاده از مسیرهای ارتباطی پیچ در پیچ, استفاده از مصالح محلی و بوم آورد یا ضخامت و ظرفیت حرارتی بالا, از ویژگی های گرمابه های اقلیم سرد کوهستانی به شمار می رود و هدف اصلی در این پژوهش, سامانه گرمایش از کف بکار رفته در گرمابه های تاریخی ایران را شرح داده و سامانه های حرارتی در حمام بزرگ خرم آباد را مورد بررسی قرار داده است و پژوهش حاضر با انجام مطالعات کمی و کیفی, توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است.

لینک کمکی