مقاله بررسي اثر هدفمندسازي يارانه ها در ناحيه شرق استان خوزستان وارائه روش ابتکاري جهت مدلسازي اين اثر در محاسبات برآورد بار و انرژي الکتريکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر هدفمندسازي يارانه ها در ناحيه شرق استان خوزستان وارائه روش ابتکاري جهت مدلسازي اين اثر در محاسبات برآورد بار و انرژي الکتريکي :


محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
امیرعلی مهاجرپور – شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان(منیران)
مهرداد بلادی – شرکت برق منطقه ای استان خوزستان
کامبیز شیخی –
حسین ذاکری – شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان(منیران)

چکیده:
در این مقاله ابتدا با بررسی شرایط ناحیه شرق استان خوزستان, اثر هدفمندسازی یارانه ها بر نحوه مصرف مشترکین در تعرفه های مختلف بررسی می شود, تاثیر پیاده سازی این سیاست بر الگوی مصرف و میزان مصرف انرژی و توانالکتریکی در هر تعرفه با استفاده از نتایج حاصل از اندازه گیری های میدانی انجام شده(نصب دستگاه ثبات در یک بازه زمانی معین), مورد تحلیل قرار می گیرد.در ادامه تاثیر این تغییرات مصرف در محاسبات برآوردبارالکتریکی بررسی می شود, روشهای متداول برآورد بار مورد تحلیل قرار می گیرد, مشاهده می شود که با توجه به تغییرات حاصل در الگو و میزان مصرف مشترکین, نتایج قابل قبولیجهت محاسبه انرژی و بار الکتریکی برای سالهای آتی, حاصل نخواهد گردید. در این مقاله روشی ابتکاری جهت محاسبات برآورد انرژی الکتریکی جهت مدلسازی اثر هدفمندسازییارانه ها ارائه می شود. سپس روش برآورد توان پیک سالانه با استفاده از محاسبه انرژی مصرفی روز پیک و ضریب بار در فصل پیک با استفاده از روش اندازه گیری بیان می شود. در انتهامحاسبات برآورد انرژی الکتریکی روز پیک و توان پیک در ناحیه شرق استان خوزستان, با استفاده از روش بیان شده انجام و نتایج آن ارائه می شود.

لینک کمکی