مقاله روند تغييرات ژئوشيميايي عناصر آرسنيک، کبالت، کروم، مس و نيکل در تبديل سنگ به خاک در دشت شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله روند تغييرات ژئوشيميايي عناصر آرسنيک, کبالت, کروم, مس و نيکل در تبديل سنگ به خاک در دشت شيراز :


محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
زینب انصاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهرداد کریمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمدرضا اسمعیل بیگ – دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده:
دشت شیراز در منطقه معتدل کوهستانی جنوب ایران قرار دارد و بخشی از زاگرس چینخورده محسوب شده, که طبق بررسیهای اخیر شامل نوار بینابینی یا بمو و نوار تغییرات گذرا موسوم به سبزپوشان میباشد. قدیمیترین سازندهای این ناحیهمربوط به ائوسن )جهرم( و جوانترین آنها دارای سن پلیوسن – پلئیستوسن )بختیاری( میباشد. به منظور تعیین روند تغییرات ژئوشیمیایی 5 عنصرNi و Cu, Cr, Co, Arدر تبدیل سنگ به خاک در دشت شیراز نمونه- های از پیرامون این دشت برداشت شده است و مورد آنالیز قرار گرفته است. در تبدیل سنگ به خاک در این دشت عناصر پنجگانهفوق سیر صعودی )غنیشدگی( داشته به این معنا که میزان آنها در خاک منطقه نسبت به سنگ افزایش داشته که در سازند آسماری این افزایش در دو عنصر مس و کروم قابل ملاحظه است. در سازندهای جهرم, آسماری – جهرم, آغاجاری و رازک افزایش قابل ملاحظهای در عنصر مس دیده میشود, در سازند بختیاری علاوه بر مس عنصر کروم نیز افزایش یافته است

لینک کمکی