مقاله بررسي ضوابط استانداردهاي مبلمان شهري سرشت (نمونه موردي: خيابان سيدقطب و وحدت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ضوابط استانداردهاي مبلمان شهري سرشت (نمونه موردي: خيابان سيدقطب و وحدت) :


محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا, شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات:22
نویسنده(ها):
حسین حاتمی نژاد – دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
رزگار حمزه پور – دانشجوی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
امیر شریفی – دانشجوی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
عبدالله صالحی – دانشجوی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی, تهران

چکیده:
مبلمان شهری به عنوان یکی از مهمترین عناصر محیط شهری سهم بسزایی در مطلوبتی و مطبوع سازی فضا از نظر شهروندان دارد. و از سویی استاندارد سازی مبلمان شهری منجر به افزایش کارایی این عناصر, پایداری بیشتر مبلمان شهری و ارتقای سطح رضایت کاربران می شود. هدف اصلی تحقیق بررسی و ارزیابی مبلمان شهری سردشت می باشد. همچنین این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق از طریق مطالعات میدانی, فرم های ارزیابی طراحی شده برای هر مبلمان و همچنین بهره گرفتن از تکنیک مصاحبه با سازمان های مرتبط, (نظیر سازمان زیباسازی شهرداری شهر نمونه و ;) داده ها و اطلاعاتی را از وضع موجود مبلمان خیابانی محدوده مورد مطالعه برداشت کرده و سپس اطلاعات وضع موجود را با استانداردهای رایج تطبیق داده و در مواردی که عدم تطابق دیده می شود, الگوی اصلاحی ارائه شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نقاط ضعفی در طراحی, مکان یابی و برنامه ریزی این عناصر در سطح محدوده دیده می شوند که شامل کمبود کیوسک مطبوعاتی در محدوده مورد مطالعه, ارتفاع زیاد شکاف صندوق پست از کف زمین, فاصله زیاد بین لامپ ها در بعضی نقاط محدوده, فقدان محسوس آبخوری در خیابان وحدت و ; می باشد.

لینک کمکی