مقاله بررسي کارآيي راکتور بي هوازي ناپيوسته متوالي در تصفيه فاضلاب حاوي رنگ آزو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي کارآيي راکتور بي هوازي ناپيوسته متوالي در تصفيه فاضلاب حاوي رنگ آزو :


محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
محمد حکیم الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمحمدرضا علوی مقدم – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحسین هاشمی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:
هدف از انجام این تحقیق بررسی کارایی راکتور بی هوازی ناپیوسته متوالی درتصفیه فاضلاب حاوی یک رنگ آزومیب اشد دراین تحقیق حذف رنگ و سینتیک آن حذف COD و مشخصات لجن بیولوژیکی مانند میزان کل مواد معلق موجوددرلجن و شاخص حجمی لجن درراکتور بی هوازی ناپیوسته متوالی مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته برای رسیدن به این هدف از یک راکتور باحجم فعال 5/5 لیتر با مدت زمان ماند هیدرولیکی و سن ماندگاری لجن به ترتیب 75 / 2 12روز استفاده شد نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان داد که متوسط بازدهی حذف رنگ و COD به ترتیب با 96و54% رسید مطالعات مربوط به سینتیک حذف رنگ نشان داد که حذف رنگ از مدل نمایی مرتبه اول پیروی می کند.

لینک کمکی