مقاله چينه نگاري سکانسي نهشته هاي کربناته پالئوسن پسين در منطقه جنوب غرب اهر، آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله چينه نگاري سکانسي نهشته هاي کربناته پالئوسن پسين در منطقه جنوب غرب اهر, آذربايجان شرقي :


محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
رحیم مهاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, گروه زمین شناسی, تبریز, ایران
رحیم شعبانیان – دانشگاه پیام نورتبریز
سهیلا سلیم پور –

چکیده:
نهشتههای کربناته پالئوسن پسین در منطقه جنوب غرب اهر رخنمون قابل توجهی دارد که ضخامت واقعی طبقات آن حدود 22متر است. این نهشته ها بصورت دگرشیب بر روی کنگلومرای کرتاسه پیشین قرار گرفته و واحد شیلی پالئوسن پسین بصورتهم شیب آن را می پوشاند. براساس مطالعات صحرایی و بررسی مقاطع نازک, این نهشته ها در قالب چهار سکانس پیشرونده نهشته شده اند. این سکانس ها شامل دسته رخساره هایTST , HSTو سطح غرق شدگیmfsمی باشد. سکانسI با زیر محیط اینترتایدال شروع شده و در نهایت به زیرمحیط جلوی ریف ختم می شود. سکانسII نیز به ترتیب مشتمل بر ریز رخساره های زیر محیط های جلوی ریف, لاگون, جلوی ریف و اینترتایدال می باشد. ریز رخساره های زیر محیط های جلوی ریف ولاگون سکانسIIIرا تشکیل می دهد و در نهایت سکانسIVبه ترتیب شامل ریز رخساره های زیر محیط های اینترتایدال, لاگون, دریای باز, جلوی ریف و دریای باز می شود. با توجه به این که مرز زیرین سکانسIاز نوعSB1فرسایشی( بوده و مربوط به اثرات فاز کوهزایی لارامید و خروج حوضه رسوبی از آب می باشد, این سکانس از نوع اول تشخیص داده شد

لینک کمکی