مقاله بررسي تاثير گرماي تابستان بر عملکرد صنعت برق،مطالعه موردي- شبکه برق خراسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تاثير گرماي تابستان بر عملکرد صنعت برق,مطالعه موردي- شبکه برق خراسان :


محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
محسن قاینی – موسسه آموزش عالی سجاد مشهد
رضا قاضی – دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی فراش باشی آستانه – شرکت برق منطقهای خراسان

چکیده:
با افزایش گرمای هوا واحدهای تولیدی دیگر قادر به تولید ظرفیت نامی خود نخواهند بود و لذا سطح تولید برق کاهش خواهد یافت. همچنین گرمای هوا باعث کاهش حد حرارتی تجهیزات شبکه انتقال میشود. ازطرفی با توجه به الکتریکی بودن سیستمهای سرمایشی در کشور ما, گرمای هوا تاثیر قابل توجهی بر افزایش مصرف برق دارد که این موضوع نیز باعث افزایش نقطه کار تجهیزات تولید و انتقال میگردد. بنابراین میتوان گفتکه گرمای هوا موجب کاهش کفایت و امنیت در تولید و شبکه های انتقال برق میشود. در این مقاله سعی میشود تاثیر دمای محیط بر عملکرد تولید و انتقال مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای کاهش این تاثیرات مطالعه شود, سپس وضعیت کفایت و امنیت بخش تولید و شبکه انتقال در دو پیک مصرف روز و شب با استفاده از نتایج شبیه سازی در نرم افزارDigsilentبرای شبکه فوق توزیع و انتقال خراسان با هم مقایسه میگردند. با توجه به اینکه عامل اصلی ایجاد پیک روز حرارت است, این مقایسه میتواند بنحوی تاثیر گرما را بر عملکرد سیستم آشکار سازد.

لینک کمکی