مقاله بررسي تجربي استفاده ازافزودني هاي سوخت آلي ـ کاتاليستي به منظور بهبود فرآيند احتراق سوخت مازوت دربويلرهاي صنعتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تجربي استفاده ازافزودني هاي سوخت آلي ـ کاتاليستي به منظور بهبود فرآيند احتراق سوخت مازوت دربويلرهاي صنعتي :


محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
علی قاسمی نژاد – سازمان بهره وری انرژی ایران
عباس عباسی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
غلامرضا بیاتی – سازمان بهره وری انرژی ایران

چکیده:
به منظور بررسی اثرات استفاده از افزودنی های آلی ـ کاتالیستی درفرایند احتراق دراین مقاله ازمایشهای میدانی برروی احتراق مازوت به همراه یک نمونه از این نوع از افزودنی ها و همچنین سوخت مازوت بدون هیچگونه افزودنی انجام شده و نتایج حاصل مقایسه گردیده و ارایه شدهاست باتوجه به این نتایج اثرات افزایش دمای گازهای خروجی از دودکش افزایش درصد اکسیژن درمحصولات احتراق و همچنینکاهش مصرف سوخت با استفاده از افزودنیهای مذکور قابل مشاهده می باشد موازنه جرم و انرژی و میزان انرژی مفید حاصل از احتراق سوخت با افزودنی های الی کاتالیستی درمقایسه با سوخت مازوت بدون هیچگونه افزودنی ازمواددیگری است که دراین مقاله به آن پرداخته شدهاست.

لینک کمکی