افزايش فعاليت پودر کاتاليستي مگنتيت توسط نانو ذرات کروم سه ظرفيتي جهت انجام واکنش فنتون بمنظور حذف متيلن بلو از آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن افزايش فعاليت پودر کاتاليستي مگنتيت توسط نانو ذرات کروم سه ظرفيتي جهت انجام واکنش فنتون بمنظور حذف متيلن بلو از آب :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : هشتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

محدودیت منابع آب های آشامیدنی و آلوده شدن آن ها توسط آلاینده های مختلف, ناگزیر تصفیه آب از این آلاینده ها را پیشنهاد می کند. اساساً ترکیبات آلی پایدار سرسخت بوده و به راحتی تجزیه نمی گردند. فرایند های اکسیداسیون پیشرفته(AOPs) و بخصوص فرایند فنتون راه حل خوبی برای حذف آلاینده های آلی خواهد بود. در این مطالعه مگنتیت به عنوان پایه کاتالیست مناسبی برای واکنش فنتون در نظر گرفته شد. در این رابطه ابتدا رنگزدایی متیلن بلو در واکنش فنتون توسط ذرات مگنتیت و افزودن هیدروژن پراکسید انجام شداز آنجایی که رنگزدایی قابل توجهی مشاهده نشد اصلاح سازی سطح کاتالیست توسط نانو ذرات کروم(3+) با فرایند ایمپرگنیشن صورت گرفت و بشکل Cr/Fe3O4 معرفی شده است. شناسایی و مشخصه یابی پایه کاتالیست اصلاح شده با روش های XRD, FESEM و EDS انجام شده است. سپس میزان پیشرفت واکنش فنتون توسط کاتالیست Cr/Fe3O4 انجام شد و تغییر قابل توجهی در رنگزدایی متیلن بلو مشاهده شد بطوریکه نتایج نشان داد در مدت یک ساعت 80 درصد رنگزدایی انجام شده که حاکی از قدرت بالای کاتالیست سنتز شده در فرایند رنگزدایی می باشد

لینک کمکی