امکان سنجي استفاده از انرژي خورشيدي در تصفيه پذيري فاضلاب هاي با بار آلودگي بالا با تاکيد بر فرآيندهاي AOP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن امکان سنجي استفاده از انرژي خورشيدي در تصفيه پذيري فاضلاب هاي با بار آلودگي بالا با تاکيد بر فرآيندهاي AOP :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : هشتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

تجزیه ترکیبات آلی سخت تجزیه پذیر بوسیله تکنولوژی اکسیداسیون پیشرفته به کمک نور خورشید هدف مطالعه ی حاضر و بررسی ابعاد فنی و اقتصادی آن در پیاده سازی آن در کشور عزیزمان از مهم ترین اهداف این مطالعه می باشد. برای این منظور به بررسی ترکیبات آلی گوگرده (VSCs) و مواد دارویی با درنظر گرفتن فرآیند اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) با استفاده از رآکتور جمع کننده پارابولیک ترکیبی (CPS) پرداخته می شود. نتایج مطالعات نشان داد که عوامل مهم و تاثیر گذار در راهبری فرآیند اکسیداسیون پیشرفته کنترل pH, میزان H2O2 و سولفات آهن7 آبه (FeSO4.7H2O) می باشد که جهت تولید رادیکال هیدروکسیل معمولا pH اسیدی پیشنهاد می گردد. همچنین با افزایش میزان H2O2 و FeSO4.7H2O تجزیه مواد دارویی بهبود بخشیده شد. میزان بهینه آن g/L 5/1 برای H2O2 و g/L 5/0 برای FeSO4.7H2O بود. نتایج اخذ شده تجزیه فوتوفنتون با مدل کینتیکی درجه اول با ضریب همبستگی بالا تطابق خواهد داشت. بیشتر از 65 درصد سه ترکیب مدل VSC ها شامل متانتیول MeSH, دی متیل سولفید (Me2S) و H2S بوسیله تکنولوژی اکسیداسیون پیشرفته خورشیدی حذف شد. در نهایت کل هزینه اجرای یک تصفیه خانه با فرآیند اکسیداسیون با نور خورشید برای دبی 30 مترمکعب بر روز , m3/€ 06/3 تحت شرایط بهینه تخمین زده می شود که عدد قابل توجهی می باشد.

لینک کمکی