بررسي جنبه هاي طراحي کالبدي و عملکردي موزه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي جنبه هاي طراحي کالبدي و عملکردي موزه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي نخبگان عمران, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

امروزه موزه ها , وظیفه عمومی کردن دانش را هم دارند. مردم خواهان یادگیری و شناختن را حتی اگرفاقد دانش اولیه لازم هم باشند, را میتوان دعوت به فراگرفتن کرد و باید در موزه ها پذیرا بود؛با در نظرگرفتن جنبه های تخصصی طراحی وعملکردی میتوان فضای موزه را برای این امر فراهم و مهیا کرد و سیرکولاسیون فضایی چنان باید باشد که مخاطب زود رنج و غیرحرفهای درمسیر ایده طراحی قرار گیردو از ساختههای تصویری سهلالهضم درباره موضوعات موزه بهره بگیرد. موزهها روزانه بازدیدکنندگان زیادی در سنین مختلف با فرهنگهای گوناگون دارند؛ اگر با موزهآرایی سنجیده و راهنمایی مناسبارزش تاریخی و هنری هر شیئی بر بیننده مشخص شود, یک شیئی سفالی ساده مربوط به هزاره اول پیش از میلاد, همانند یک تابلوی نقاشی معاصر جذاب و پربیننده خواهد شد. باید یک وابستگی و دلدادگی فرهنگی بین اشیا و بازدیدکنندگان ومفاهیم مد نظر طراح بهوجود آورد و موزه را مانند یک مجتمع آموزشی و پژوهشی مورد استفاده همگان قرار داد و آموزش از طریق اشیا تنها بیننده را به سوی خود جذب نمیکند. بلکه هدفی بالاتر دارد و آن بالاتر بردن سطح آگاهی و دانش بازدیدکنندگان است. موزهها کلید فرهنگها هستند و سبب افزایش اشاعه فرهنگ بومی و منطقهای می شود.

لینک کمکی