بررسي خرابي پيش رونده در قاب خمشي بتني با استفاده از تحليل استاتيکي و ديناميکي غيرخطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي خرابي پيش رونده در قاب خمشي بتني با استفاده از تحليل استاتيکي و ديناميکي غيرخطي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي نخبگان عمران, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هرگاه یکی ازاعضای اصلی یا قائم سازه گسیخته شود ان سازه مستعد خرابی پیش رونده می باشد.گسیختگی یکی از اعضای اصلی و باربر سازه , منجربه گسیختگی اعضای مجاور گشته و در نهایت سبب خرابی کل سازه و یا قسمتی از ان می گردد .گسیختگی این اعضای قائم اصلی می تواند بوسیله ی بارهای فوق العاده ای نظیر زلزله , اتش سوزی ,خطای طراحی ساخت یا ضربه ی یک اتوموبیل درمحوطه ی پارکینگ حاصل گردد . خرابی پیش رونده در مقررات ملی ساختمان ایران برای ساختمان ها در نظر گرفته نشده است , از طرفی با در نظر گرفتن این واقعیت که رفتار ساختمان های بتنی با شکلپذیری متوسط بعد از سناریوی حذف ستون به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است , بنابراین اساس تحقیق حاضر را تشکیل داده است

لینک کمکی