بررسي رفتار قاب خمشي با اتصال مقطع کاهش يافته توسط سوراخ DFC با در نظر گرفتن عملکرد غير خطي اتصال و مقايسه آن با ساير اتصالات خمشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي رفتار قاب خمشي با اتصال مقطع کاهش يافته توسط سوراخ DFC با در نظر گرفتن عملکرد غير خطي اتصال و مقايسه آن با ساير اتصالات خمشي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي نخبگان عمران, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

پس از زلزله نورتریج و کوبه , مطالعات گسترده ای برای بهبود عملکرد لرزهای اتصالات و کاهش احتمال بروز شکستهای ترد اتصالات تیر به ستون صورت پذیرفت. اتصال تیر با مقطع کاهش یافته به عنوان یکراه حل مناسب برای ایده تشکیل مفصل پلاستیک در ناحیهای دور از وجه ستون به عنوان یک اتصال تایید صلاحیت شده معرفی شد. به منظور کاهش هزینههای ساخت و همچنین اجرای ساده تر این نوعاتصال روش جدیدی بر مبنای سوراخهای در بال تیر ) DFC ( به جای برش بال تیر پیشنهاد شده است. در این پژوهش سه دسته اتصالات DFC , RBS و WUF مورد بررسی قرار گرفتند. برای مدل سازیقاب ها از نرم افزار Opensees در مقیاس ماکرو استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی که شامل دریفت میان طبقه میباشد, نشان میدهد اتصال مقطع کاهش یافته توسط سوراخ- های نابرابر میتواند شرایط آیین نامهای قابهای خمشی ویژه را برآورده نماید.

لینک کمکی