بررسي روند طراحي نماي پايدار شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي روند طراحي نماي پايدار شهري :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

امروزه در شکل گیری معماری, بکار گیری واژه ی پایدار در تمامی ابعاد محیطی,اقتصادی,اجتماعی و فرهنگی قابل توجه می باشد. پوسته ی بیرونی بنا )نمای ساختمان(نیز از این قاعده مستثنی نیست .بررسی و توجه به نماهای شهری, امروزه ی معماری ایران بیانگر این موضوع می باشد که تنوع و نا هماهنگی بین ساختار هویتی آن علاوه بر اغتشاش بصری ,آرامش را نیز از روح و جانمان ربوده است وباعث ایجاد نماهای بی هویتی شده است. .تحقیق حاضر قصد دارد با استناد به منابع مرتبط و انجام مطالعات اسنادی به بیان ضرورت ایجاد نمای پایدار و نحوه ی استفاده از آن با توجه به شرایط اقلیمی ,اجتماعی و الگوهای معماری بپردازد.یافته های این بررسی نشان می دهد که برای داشتن نمای پایدار نیازمند شناخت مناسب از اقلیم و فرهنگ آن جامعه هستیم تا یک طراحی موفق داشته باشیم, که فرهنگ ایران در این زمینه دارای پیشینه های قوی و منحصر به فردی می باشد

لینک کمکی