بررسي ضرايب تعديل تصادف (AMF) و کاربرد ماژول CPM در مدل هاي IHSDM و RSRAP در مميزي ايمني راه هاي برون شهري دوخطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ضرايب تعديل تصادف (AMF) و کاربرد ماژول CPM در مدل هاي IHSDM و RSRAP در مميزي ايمني راه هاي برون شهري دوخطه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي نخبگان عمران, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

کاهش تصادفات جاده ای همواره مهمترین دغدغه مهندسین ترافیک در تمام مراحل طراحی, ساخت و نگهداری راه ها بوده است. در واقع فراهم کردن محیطی ایمن برای رانندگی, در تمام پروژه های راه, نه تنها یک وظیفه بلکه یک اجبار است . دراین مقاله روش پیش بینی تصادفات (CPM) و همچنین فاکتورهای تعدیل تصادفات (AMFs) برای بازرسی ایمنی راه های برون شهری دوخطه مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این ارزیابی نشان می دهد, در صورت ارائه اطلاعات کافی, نرم افزار قادر به ایجاد پیش بینی قابل اطمینان می باشد. با استفاده از تاریخچه تصادفات قبلی در مسیرهای مورد نظر وتوانایی پیش بینی تصادفات نرم افزار, مهندسین طراح, ترافیک و بازرسان ایمنی قادر خواهند بودنقاط مستعد بروز تصادفات و حوادث را مشخص کنند که در نتیجه بازرسی های ایمنی متمرکزتر و مؤثرتر خواهتد بتود. همچنین در زمانارزیابی اقتصادی و بهینه سازی پروژه های ایمن سازی راه و تخصیص منابع, جهت مقایسه هزینه هتای اجرایی با منافع ایمنی به دست آمده بیشترین کارآیی را دارا میباشد. بنابر یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که این ماژول برای تصمیم گیری مهندسی در خلال بازرسی ایمنی راه های برون شهری دوخطه مفید خواهد بود

لینک کمکی