بررسي عملکرد اقليم برمعماري بازارهاي قديمي به منظور دستيابي به ساخت و ساز پايدار مطالعه موردي: بازار علي قلي آقا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي عملکرد اقليم برمعماري بازارهاي قديمي به منظور دستيابي به ساخت و ساز پايدار مطالعه موردي: بازار علي قلي آقا :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

بازارها از دسته مکانهایی قلمداد میشوندکه بخشی از فعالیتهای انسان در طی شبانه روز در آن صورت میگیرد در واقع چه افرادی که برای فراهم کردن مایحتاج خود به آنجا میروند و چه افرادی که برای معیشت خود در آنها مشغول میباشند لذا باتوجه به شرایطذکر شده ضرورت به طراحی مناسب آن با شرایط اقلیمی هر شهر ضرورت می یابند. هدف از این پژوهش ارزیابی طراحی و عملکرد بازارهای قدیم شهر اصفهان بویژه بازار علی قلی آقا در طی روزهای سال باتوجه به شرایط اقلیمی حاکم بر شهر میباشد بدین منظور از داده های اقلیمی ایستگاه سینوپتیک اصفهان طی دوره ی اماری 1951 تا 2011 و متناسب با این داده ها از روش اولگیاستفاده شده است از سوی دیگر با مراجعه ی حضوری به بازار مذکور برداشت های میدانی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که براساس روش اولگی در ماه های ژانویه, فوریه, مارس, نوامبر, دسامبر که شرایط آب و هوایی سرد است استفاده از وسایل گرما زا به حداکثر می رسد. در ماه های اکتبر و آوریل شرایط مطلوب است و از لباس های سبک و راحت به دلیل اینکه دردوره ی آسایش کامل هستند, استفاده میشود. در ماه های می و نوامبر شرایط نسبتا مطلوب است و برای ایجاد آسایش نیازمند بازشوها و پنجره ها هستند. در ماه های ژوئن, جولای, آگوست و سپتامبر که دوره ی گرم اصفهان است نیازمند وسایل سرما زا هستند.

لینک کمکی