استفاده از مواد آنتي فولينگ با پايه فنلي براي جلوگيري از رسوب گذاري پليمر بر روي ديواره وريفلاکس کندانسورهاي راکتور توليد PVC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن استفاده از مواد آنتي فولينگ با پايه فنلي براي جلوگيري از رسوب گذاري پليمر بر روي ديواره وريفلاکس کندانسورهاي راکتور توليد PVC :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي توسعه دانش بنيان صنايع نفت, گاز و پتروشيمي و ششمين کنفرانس روز مهندسي پتروشيمي بندر امام

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

موضوع روسوب گذاری پلیمر درریفلاکس کندانسور ودیواره راکتورهای بزرگ تولید PVC سبب افت راندمان تولید خواهند شد واکنش پلیمریزاسیون تولید PVC گرمازاست و انتقال حرارت ازطریق دیواره راکتور و کندانسورها صورت میگیرد بنابراین کثیف شدن زودهنگام راکتور و کندانسورها دراثرعمل رادیکالها اکسیدانت ها تولید کنندگان را باچالش بزرگی مواجه مینماید دراین مقاله حاصل یک تحقیق که منجر به یافتن یک ماده انتی فولینگ انتی اکسیدانت مناسب شده است و نتایج حاصل ازآن آورده شده است

لینک کمکی