اضافه کردن مقداري بخار جهت بيشتر شدن ضريب بازدهي حرارت و بازدهي کوره هاي الفين پتروشيمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اضافه کردن مقداري بخار جهت بيشتر شدن ضريب بازدهي حرارت و بازدهي کوره هاي الفين پتروشيمي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي توسعه دانش بنيان صنايع نفت, گاز و پتروشيمي و ششمين کنفرانس روز مهندسي پتروشيمي بندر امام

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این دوره تولید الفین به عنوان یکی از محصولات استراتژیک وگرانقیمت در صنایع پتروشیمی از اهمیت بالایی برخوردار است به طوریکه تغییر قیمت جهانی مواد الفینی که شامل اتیلن و پروپیلنمی شود به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی قیمت بسیاری ازمحصولات پتروشیمی تاثیرگذار خواهد بود. در یک واحد الفینی عوامل بسیاری بر تولید الفین ها تاثیرگذار خواهند بود که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند و مشخص شود که اهمیت هر یک ازپارامترهای ذکر شده در چه درجه ای می باشد مانند نوع خوراکورودی )اینکه خوراک با چه فازی وارد راکتور شکست حرارتی گردد ,ترکیب خوراک ورودی که خود مستقیما می تواند بر میزان و درصد تولید الفین ها تاثیر داشته باشد,درجه حرارتی که در داخل کوره های شکست حرارتی وجود دارد که بسیار تاثیرگذار در فرآیند تولید می باشد. متغیرهایی که در این تحقیق علمی موردبررسی قرار خواهند گرفت پارامترهایی خواهند بود که بیشترین اثر را در تولید این ماده گرانبها خواهند داشت.و در نهایت میزان تزریق بخار آب رقیق کننده در خوراک پارامتری است که در اینمقاله علمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مدلی ریاضی برای آن ارائه خواهد شد. تزریق بخار آب در داخل کویل های حرارتی که مواد هیدروکربنی تحت عنوان خوراک در آن جریان دارد باعثکاهش فشار جزیی می شود که این تغییر در فشار جزیی ترکیبات مستقیما در فرآیند کراکینگ تاثیر خواهد گذاشت آزمایشاتی که در طول این تحقیق علمی انجام خواهند شد کاملا عملی وکاربردی می باشند در این تحقیق چند کوره واقعی الفینی مورد بررسی قرار خواهند گرفت بطوریکه در یک زمان مشخص رفتار سیستم با توجه به ثابت در نظر گرفتن تقریبی بقیه پارامترها موردبررسی قرار خواهد گرفت. آزمایشات انجام پذیرفته نیز در واحد آزمایشگاهی پتروشیمی امیرکبیر ماهشهر که یکی از مجهزترین واحدهای آزمایشگاهی الفین در خاورمیانه است انجام پذیرفته است.

لینک کمکی