افزايش کيفيت پاسخ خروجي مدار سنجش الکترونيکي در سنسور توموگرافي خازني ECT بوسيله اعمال تکنيک باياس معکوس بدنه در سوئيچ هاي CMOS مدارسنجش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن افزايش کيفيت پاسخ خروجي مدار سنجش الکترونيکي در سنسور توموگرافي خازني ECT بوسيله اعمال تکنيک باياس معکوس بدنه در سوئيچ هاي CMOS مدارسنجش :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي توسعه دانش بنيان صنايع نفت, گاز و پتروشيمي و ششمين کنفرانس روز مهندسي پتروشيمي بندر امام

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

سیستم توموگرافی تصویر سازی( خازنی) 1ECT , رفتار سیال دو یا چند فازی داخل یک لوله یا یک مخزن را بررسی می کند. در سال های اخیر کاربرد این سامانه در خطوط انتقال فرآورده های نفتی و پالایشگاهی مورد توجه گسترده قرار گرفته است. قابلیتهایی از قبیل تشخیص نقص در اجزای در حال چرخش یا سطح دیواره لوله ها و مخازن, تعیین ضخامت و خوردگی سطوح داخلی, اندازه گیری جریان های چندفازی و کنترل از طریق اندازه گیریهای توموگرافی برای این سیستم وجود دارد. این سامانه به طور کلی شامل سه قسمت سنسور اندازه گیری, مدار سنجش الکترونیکی و مدار کامپیوتری است. سنسور اندازه گیری شاملالکترودهای فلزی است که در اطراف لوله نصب می شوند و با در نظر گرفتن سیال به عنوان دی الکتریک, می توان ظرفیت های خازنی را اندازه گرفت. مدار واسط ظرفیت های اندازه گرفته شده رابه سیگنال های ولتاژ تبدیل می کند و در بخش سوم این داده ها تحلیل می شوند. در این مقاله مدار سنجش الکترونیکی بهبود یافته پیشنهاد می شود. معمولا در مدارات فوق از سوئیچ های CMOS استفاده می شود که این سوئیچ ها جریانات نشتی زیادی دارند. با استفاده از سوئیچ اصلاح شده پیشنهادی می توان این جریانات نشتی را کاهش داد.

لینک کمکی