ارائه سيستم تشخيص هويت انسان بر اساس بيومتريک گوش مبتني بر ترکيب ويژگيهاي مقاوم به چرخش و تغيير اندازه و شدت روشنايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه سيستم تشخيص هويت انسان بر اساس بيومتريک گوش مبتني بر ترکيب ويژگيهاي مقاوم به چرخش و تغيير اندازه و شدت روشنايي :




نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي فرماندهي و کنترل ايران (C4I)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در بسیاری از سامانه ها, تشخیص هویت افراد به منظور دسترسی به اماکن حفاظت شده, کنترل تردد و ورود و خروج, یکی از مباحث مهم امنیتی به شمار می رود تا خدمات مورد نظر تنها در اختیار فرد مجاز قرار گیرند. شناسایی بیومتریک جایگزینی مناسب برای سیستم های شناسایی قدیمی می باشد. شناسایی بیومتریک, شناسایی خودکار افراد بر اساس ویژگی های فیزیولوژیکی و یا رفتاری آنهاست. اگرچه تحقیقات زیادی در زمینه سیستمهای بیومتریک رایج مانند اثرانگشت, چهره, عنبیه, شبکیه و... انجام گرفته است, اما هر یک به نوبه خود دارای محدودیتهایی هستند. برای غلبه بر این محدودیت ها, امروزه ساختار گوش در تشخیص هویت توجه ویژه محققان را به خود معطوف کرده است. چراکه ساختار و شکل گوش از بدو تولد ثابت بوده و در برابر رشد و نمو و تاثیرات محیط مقاوم است. همچنین عدم تغییرپذیری در شکل ظاهری گوش با افزایش سن عمده برتری آن نسبت به روشهایی مانند شناسایی چهره است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از استخراج و ترکیب ویژگیهای مقاوم به چرخش و تغییر اندازه از جمله الگوی باینری محلیLBPتبدیل ویژگی نامتغیر مقیاسSIFTتوصیفگرهای بافت MPEGاز جمله توصیف گر بافت همگنHTDو توصیف گر لبه هیستوگرامEHDسیستمی کارا و سریع جهت شناسایی هویت افراد بر اساس تصاویر دو بعدی گوش معرفی شود. این روش برروی پایگاه داده استانداردAMIپیاده سازی شده است. دقت تشخیص الگوریتم پیشنهادی 96/7/. است که درمقایسه با سایر الگوریتمهای رایج دارای سرعت و دقت بالا و خطای ناچیزی است.

لینک کمکی