ارائه مدل ارزيابي ميزان اثربخشي حملات سايبري، با رويکرد عمليات تاثيرمحور مبتني بر اصول جنگ شناختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه مدل ارزيابي ميزان اثربخشي حملات سايبري, با رويکرد عمليات تاثيرمحور مبتني بر اصول جنگ شناختي :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي فرماندهي و کنترل ايران (C4I)

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در فرماندهی و کنترل عملیات سایبری, مولفه آگاهی از وضعیت عملیات سایبری نقش اساسی داشته و جز الزامات مرحله مشاهده که یکی از مراحل چهارگانه حلقه بوید است, میباشد. از طرفی ارزیابی و تعیین اثربخشی عملیات سایبری یکی از مولفه های اساسی آگاهی از وضعیت عملیات سایبری است. ولی عواملی چون پیچیدگی فضای سایبر, عدم قطعیتی بودن آن و عدم وجود حساس های معتبر و دقیق موجب ایجاد چالشهای اساسی در ارزیابی و مشاهده اثربخشی حملات سایبری در حوزه فرماندهی و کنترل سایبری میگردد. توانائی ارزیابی میزان اثربخشی, امکان کنترل واضح و دقیق صحنه نبرد جاری را به فرماندهی و کنترل سایبری میدهد. اثر و پیامد غایی حملات سایبری برخلاف دیگر حملات, فقط به تاثیر فیزیکی و فناورانه محدود نمیشود. بلکه این نوع حملات دارای اثر وضعی و پیامد شناختی نیز هستند. لذا جهت ارزیابی تاثیر فیزیکی/فناورانه و شناختی این نوع حملات, نیاز به شاخصهای کمیتی دقیق و جامع میباشد. بدلیل چند حسگری بودن ارزیابی میزان اثربخشی این نوع حملات, و تطبیق این ساختار با اصول و دکترین عملیاتتاثیرمحور و جنگشناختی, در این مقاله سعی میشود بااستفاده از اصول حوزه شناختی و عملیات تاثیرمحور, میزان اثربخشی حملات سایبری بر حوزه قربانی را از حیث فناوری و شناختی مدلسازی گردد

لینک کمکی