ارائه يک چارچوب براي ادغام داده هاي سخت و نرم در فرماندهي و کنترل سايبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه يک چارچوب براي ادغام داده هاي سخت و نرم در فرماندهي و کنترل سايبري :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي فرماندهي و کنترل ايران (C4I)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در فرماندهی و کنترل سایبری علاوه بر داده ها و اطلاعاتی که از حسگرهای ماشینی مانند سامانه های تشخیص نفوذ, دیواره های آتش و پویشگرهای آسیب پذیری بدست می آید )داده های سخت(, مشاهدات و نظرات عوامل انسانی درگیر در محیط عملیاتی مانند تشخیص های صورت گرفته توسط افراد خبره تحلیلگر امنیتی شبکه )داده های نرم( می تواند نقش مهمی در رسیدن به تصمیم دقیق تر و مطمئن تر داشته باشد. ادغام داده های سخت و نرم با توجه به وجود انواع متفاوت نایقینی و ناکاملی اطلاعات در آنها, دارای چالش های زیادی است و هنوز در این زمینه کارهای تحقیقاتی چندانی صورت نگرفته است. از طرف دیگر نیاز به یک چارچوب مناسبی برای مدل سازی مسئله ی مورد بررسی و مشخص کردن نحوه استفاده از انواع مختلف داده ها و ادغام آنها باهم وجود دارد. در این مقاله پس از طرح چالش های موجود در زمینه ادغام داده های سخت و نرم و بررسی کارهای انجام شده در این زمینه, یک چارچوب کلی معرفی می شود که بر اساس آن ابتدا مدلی از مسئله فرماندهی و کنترل سایبری بر اساس دانش و تجربیات افراد خبره در قالب متغیرهای مسئله و روابط بین آنها ساخته می شود. سپس با فراهم آمدن داده ها و اطلاعاتی در مورد هر کدام از متغیرهای مسئله, با در نظر داشتن انواع نایقینی موجود در آنها, ادغام داده ها و اطلاعات فراهم شده بر اساس الگوها و الگوریتم های ادغام مناسب انجام شده و خروجی های موردانتظار مسئله تولید می شود. در مدل پیشنهادی انواع مختلف رابطه بین متغیرهای مسئله شامل وابستگی احتمالی, درجه تأثیر فازی و روابط مبتنی بر قواعد پیش بینی شده است. همچنین سطح ادغام مورد نظر این مقاله, ادغام در سطح تصمیم است و برای این منظور از نظریه استدلال شهودی دمپستر-شفر و عملگرهای انتگرال فازی مانند سوگنو و چوکوئت استفاده می شود.

لینک کمکی