ارتقاي فرماندهي و کنترل با گريد کامپيوترينگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتقاي فرماندهي و کنترل با گريد کامپيوترينگ :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي فرماندهي و کنترل ايران (C4I)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین مسایل فرماندهی و کنترل استفاده تبادل و اشتراک اطلاعات در سطوح مختلف راهبردی تا تاکتیکی می باشد.انجام سریع و به هنگام جمع آوری ارسال پردازش تبادل اشتراک ذخیره سازی و نمایش اطلاعات در سطوح مختلف نقش بسیار مهمی در موفقیت فرماندهی دارد.امروزه استفاده از شبکه به جای سیستم های سلسله مراتبی باعث شده است اختیارات فرماندهی توزیع و محدوده عملیاتی توسعه یابد ایجاد تصویر عملیاتی مشترک برای فرماندهان مدیران و تصمیم سازان هدفی است که ساختار فرماندهی و کنترل به دنبال فراهم اوردن آن است.در این مقاله بکارگیری گرید کامپیوتینگ Grid Computing به منظور ایجاد اشراف اطلاعاتی و ایجاد تصویر عملیاتی مشترک از صحنه ی عملیات بررسی می گردد.در گرید کامپیوتینگ با ایجاد یک ساختار گسترده و فراگیر تمام حسگرها به گونه ای به یکدیگر متصل می شوند که داده های آن ها در هم آمیخته و هم جوشی ارزشمند به منظور اشراف اطلاعاتی ایجاد شود و در بستر شبکه ی امن در اختیار کاربران فرماندهی و کنترل قرار گیرد در گرید کامپیوتینگ اطلاعات تولید شده حسگرهای مختلف جمع آوری و برای فرمانده این امکان را فراهم می نماید تا با درک شرایط حاکم بر فضای میدان نبرد هدایت و کنترل نیروها در فضای عملیاتی را به نحو مطلوب انجام دهد

لینک کمکی