ارزيابي چيدمان يک سامانه پدافندي با استفاده از روش احتمال انهدام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي چيدمان يک سامانه پدافندي با استفاده از روش احتمال انهدام :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي فرماندهي و کنترل ايران (C4I)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این مقاله , به منظور ارزیابی مطلوبیت چیدمان یک گردان از یک سامانه پدافندی, روشی مبتنی بر محاسبه احتمال انهدام ارائه گردیده است. با استفاده از نتایج این تحقیق, می توان فرایند چیدمان را برخلاف روال دشوار عملیاتی کنونی, بسیار ساده نموده و در زمان کوتاهی محاسبات پیچیده و زمانبر را با برنامه های نرم افزاری انجام داد. در این راستا, ابتدا یک چینش اولیه از چند یگان آتش سامانه با استفاده از یک ابزار نرم افزاری که به منظور رحریزی و شبیه سازی سناریوهای پدافندی توسعه داده شده طراحی می گردد. در اینجا هدف از چینش, دفاع مطلوب از یک مرکز آسیب پذیر در برابر اهداف دشمن است. اما مساله ی مهم, بهینه بودن مکان استقرار یگان های آتش سامانه میباشد؛ چراکه این مسئله تاثیر مستقیمی در نتیجه ی درگیری با هدف دارد. در این راستا روش ارزیابی احتمال انهدام بکارگیری شده است که با استفاده از آن میتوان میزان کارایی یک چینش پدافندی را مورد سنجش قرار داده و فرآیند بهبود را به صورت مرحله به مرحله دنبال کرد. با بکارگیری این روش, در هر سناریوی عملیاتی برای چینش طراحی شده, عددی استخراج می شود که معرف احتمال انهدام هدف توسط یگان ها می باشد. در صورتیکه این چینش امتیاز لازم را بدست نیاورده و بعبارت دیگر میزان احتمال انهدام مجموعه کمتر از مقدار مطلوب فرمانده باشد, باید در چینش اولیه تغییری ایجاد کرد. بعبارت دیگر بایستی مکان استقرار یگان ها را تغییر داد و سپس دوباره آن را ارزیابی کرد تا نهایتا طی یک فرآیند رفت و برگشتی و با روش سعی و خطا, مقدار احتمال انهدام به میزان مطلوب برسد. در نهایت, نتایج حاصله بخوبی نشان می دهد که با بکارگیری این روش, چینشی مطلوب حاصل شده است که می تواند با احتمال انهدام مناسبی, اهداف مهاجم به سمت مرکز آسیب پذیر را منهدم سازد.

لینک کمکی