زبان مديريت نبرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن زبان مديريت نبرد :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي فرماندهي و کنترل ايران (C4I)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

با استفاده از اطلاعات مبادله شده در سامانه های فرماندهی و کنترل و تحلیل آن ها می توان به پیشنهاد یک تصمیم مناسب برای اجرا رسید. ارائه استانداردی مناسب جهت ارسال اطلاعات بامعنا و غیرمبهم از چالش های اساسی سامانه های فرماندهی و کنترل به شمار می آید. زبان مديريت نبرد به عنوان استانداردی برای تخصیص وظایف به واحدها و ارسال گزارش از واحدها به سیستم فرماندهی و کنترل جهت بهبود ایجاد قابلیت همکاری بین سامانه های فرماندهی و کنترل و نیروها است. درواقع 1BML یک زبان استاندارد برای بیان و تبادل غیرمبهم طرح ها, دستورات, درخواست ها وگزارش های بین افراد, شبیه سازها و نیروهای رباتیک است. زبان BML مفاهیمی را که برای مشخص بودن یک پیام ارسالی در سامانه فرماندهی و کنترل لازم است را فراهم می کند. این مفاهیم بایستی به نوعی باشند که توسط سامانه های فرماندهی و کنترل, شبیه سازها و ربات های خودکار قابل فهم و درک باشند. همچنین ازآنجایی که صحنه نبرد دارای ابهام بوده و تبادل اطلاعات درصحنه نبرد بین عوامل صحنه نقشی اساسی را در رسیدن به طرح ریزی عملیاتی مشترک ایفا می کند نیاز به استفاده از یک مجموعه از مفاهیم و داده های یکسان برای استفاده در زبان BML برای تمام عوامل صحنه نبرد در تبادل اطلاعات وجود دارد. JC3IEDM2 , یک استاندارد کاملاً مستند است که مدل داده ای برای تبادل اطلاعات و به اشتراک گذاشتن اطلاعات فرماندهی و کنترل ارائه می کند. با توجه به اسناد و مدارک JC3IEDM , هدف این مدل داده تعیین حداقل مجموعه ای از داده های یکسان موردنیاز در تبادل اطلاعات است که باید در ائتلاف و یا عملیات های چندملیتی ردوبدل شوند. با توجه به اینکه زبان مدیریت صحنه نبرد نیاز به مدل داده یکسان دارد, زبان BML از مدل داده فوق استفاده می کند. این امر نقشی اساسی در ایجاد زبان مشترک بین ماشین و انسان داشته و نیز در سامانه های تصمیم یار هوشمند و گروهی نقشی اساسی دارد. در این مقاله سعی خواهیم کرد تا زبان مديريت نبرد و مدل داده ای JC3IEDM را معرفی کرده و اجزای اصلی آن ها را ارائه نماییم

لینک کمکی