ساختار سامانه هاي فرماندهي وکنترل اطلاعاتي کشور هاي پيشگام جهان و فرآيند تهيه برآورد اطلاعات با رويکرد جايگاه تحليل و تحليل گر اطلاعات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ساختار سامانه هاي فرماندهي وکنترل اطلاعاتي کشور هاي پيشگام جهان و فرآيند تهيه برآورد اطلاعات با رويکرد جايگاه تحليل و تحليل گر اطلاعات :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي فرماندهي و کنترل ايران (C4I)

تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

فرماندهی و کنترل در دنیای امروزی در سطوح مختلف بسیار پیچیده و دارای معماریها و ساختارهای خاص خود می باشد.در بین سطوح مختلف فرماندهی و کنترل کشورهای جهان جمع اوری اطلاعات تجزیه و تحلیل آن متدولوژی تحلیل آن چگونگی بهره مندی و بهره برداری از آنها بسیار حائز اهمیت می باشد.فرآیندهای مختصری در سطوح فرماندهی و کنترل صورت می پذیرد که اساس پایداری و بقای هریک داده اطلاعات می باشد.یکی از اجزای اصلی فرماندهی و کنترل هر کشوری سیستم های اطلاعاتی آن کشور می باشد.در این مقاله پس از بررسی سازمانهای اطلاعاتی کشورهای جهان به پیشگامان این مقوله از نظر ساختار وظایف و جوزه های اطلاعایت هریک پرداخته شده که در اینجا چند کشور مانند آمریکا انگلیس پاکستان و رژیم اشغالگر و آلمان مورد بررسی قرار گرفته و معماری فرماندهی و کنترل اطلاعاتی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.محقق در این مقاله پیش رو به دنبال تحلیل مسائل زیر می باشد.کشورهای جهان دارای چه سرویس های فرماندهی و کنترل اطلاعاتی سرویس اطلاعاتی هستند.روسای سرویس اطلاعاتی جهان باید دارای چه خصوصیات و پیشینه ای باشند. مطالعه تطبیقی روی کشورهای امریکا پاکستان آلمان رزیم صهیونیستی و انگلیس به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است.

لینک کمکی