سامانه ي فرماندهي و کنترل يکپارچه و هوشمند ارتباطات و فناوري اطلاعات کشور در شرايط بحران در دهه ي آينده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن سامانه ي فرماندهي و کنترل يکپارچه و هوشمند ارتباطات و فناوري اطلاعات کشور در شرايط بحران در دهه ي آينده :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي فرماندهي و کنترل ايران (C4I)

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

کشور جمهوری اسلامی ایران به دلیل داشتن موقعیت خاص جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی, همواره در معرض تهدیدات ناخواستهای قرارداشته و دارد. با توجه به اینکه در عصر انفجار اطلاعات قرار داریم, بحث ارتباطات و فناوری های مرتبط با اطلاعات یکی از محورهای تهدید تلقی میگردد. از اینرو شناخت نقاط ضعف و تهدیدها در حوزهی فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقدام به کاهش و یا از بین بردن آنها مهم بوده و اهمیت آن به ویژه در زمان بروز بحران دو چندان می گردد. بر همین اساس در این مقاله ی پژوهشی مهم ترین فاکتورهای کلیدی موفقیت و شکست و نیروهای پیشران اثر گذار و اثر پذیر سامانهی فرماندهی و کنترل یکپارچه و هوشمند ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در شرایط بحران با توجه به رویکرد آینده پژوهانه ی موضوع و با استفاده از روش سناریو نویسی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و چهار سناریو در چهار نوع مختلف )خوش بینانه, بدبینانه, فاجعه آمیز و معجزه آسا( تهیه و تدوین شده و سپس راهکارهای مناسب برای تسهیل تحقق سناریوهای خوش بینانه و معجزه آسا و جلوگیری از وقوع احتمالی سناریوهای بد بینانه و فاجعه آمیز ارایه گردیده است .

لینک کمکی