سطح آمادگي فناوري و تاثير آن بر سيستم هاي فرماندهي و کنترل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن سطح آمادگي فناوري و تاثير آن بر سيستم هاي فرماندهي و کنترل :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي فرماندهي و کنترل ايران (C4I)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی سطح آمادگي فناوري و تاثير آن بر سيستم هاي فرماندهي و کنترل پرداخته شده است تا به یکی از مفاهیم نسبتاً جدید یعنی سطح آمادگی فناوری نگریسته شود. به همین خاطر سطوح آمادگی فناوری Technology Readiness Levels مورد بررسی قرار گرفته است . براین اساس ابتدا تعریفی از سطح آمادگی فناوری ارائه و سپس ابعاد آن نیز مشخص شده است. در مرحله بعد سیستم های فرماندهی و کنترل که در سامانه های سلاح پدافند هوائی بکار گرفته می شوند مطرح شده است.. مدیریت فناوری نه تنها به عنوان تلاشی برای ارتقا و توسعه محصولات و فرایندها بلکه برای ارتقا فناوری های موجود و ایجاد دانش و مهارت های جدید در پاسخ به محیط کسب و کار تعریف می شود. برای مدیریت موثر و یکپارچه این فرایند لازم است هرمرکز فناوری نسبت به استقرار و پیاده سازی الزامات مدیریت فناوری اهتمام لازم را داشته باشد. این نظام شامل زیر نظامات و فعالیتهای شناسائی , ارزیابی,انتخاب,اکتساب, بهره برداری,مراقبت/صیانت است. در این تحقیق با معرفی فناوری, مظاهر فناوری و سطوح مختلف آن, ارکان تحقیق و توسعه فناوری معرفی شده اند. با معرفی این ارکان, جایگاه و مأموریت هر رکن در چرخه دستیابی به فناوری, نحوه تعامل ارکان با یکدیگر و همچنین ملزومات هر رکن نیز تبیین شده اند. معیاری که جهت بررسی و سنجش آمادگی و بلوغ فناوری مورد استفاده قرار می گیرد سطح آمادگی فناوری می باشد .کاربرداولیه و اصلی این سطوح ,اندازه گیری مقدار آمادگی و بلوغ یک فناوری به منظوراستفاده موفقیت آمیز در یک سامانه است. بین آمادگی فناوری و دسترس پذیری فناوری بایستی تمایز قائل شد. در کشوری نظیر ج.ا.ایران که تحت فشار و تحریم های جهانی قرار دارد, نمی توان فرض کرد که اگر یک فناوری در گوشه ای از دنیا بالغ شده است, لزوما برای آن کشور نیز بالغ می باشد. در واقع, آمادگی و بلوغ فناوری قسمتی از دسترس پذیری فناوری خواهد بود. خرید و انتقال فناوری نیز قسمت های دیگر دسترس پذیری را تشکیل می دهند

لینک کمکی