شناسايي بدافزار با استفاده از استخراج مدل از فراخواني هاي API

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسايي بدافزار با استفاده از استخراج مدل از فراخواني هاي API :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي فرماندهي و کنترل ايران (C4I)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

تکنیک های شناسایی مبتنی بر بررسی امضای باینری بدافزارها در مقابل بدافزارهای نسل جدید ناکارآمد هستند از این رو تکنیک های جدیدی ارائه شده است که اساس شناسایی را بر پایه پارامترهایی از بدافزارها که همواره ثابت هستند بنا نهاده اند.نظیر این تکنیک ها را در روش های مبتنی بر مدل سازی دنباله فراخوانی سیستمی در بدافزارها می توان مشاهده نمود در این مقاله روشی برای ساخت یک پایگاه دادگان مناسب جهت تشخیص و شناسایی بدافزارهای ناشناخته به همراه روشی کارا برای ساخت مدل و انتخاب بردارهای ویژگی مناسب پیشنهاد شده است برای ایجاد مدل توسط فراخوانی سیستمی ابتدا فراخوانی سیستمی موثری را که خاصیت جداکنندگی بیشتری دارند کشف می کنیم

لینک کمکی