فرآيند تهيه برآورد اطلاعات درسامانه هاي فرماندهي وکنترل اطلاعاتي با رويکرد جايگاه تحليل و تحليل گر اطلاعات مطالعه موردي سامانه هاي جاسوسي واطلاعاتي آمريکا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فرآيند تهيه برآورد اطلاعات درسامانه هاي فرماندهي وکنترل اطلاعاتي با رويکرد جايگاه تحليل و تحليل گر اطلاعات مطالعه موردي سامانه هاي جاسوسي واطلاعاتي آمريکا :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي فرماندهي و کنترل ايران (C4I)

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی جامعه اطلاعاتی آمریکا و فرایند تهیه برآورد اطلاعات ملی در آن می پردازد. برای این کار تلاش شده است با توجه به عنوان مقاله, پس از یک مقدمه کوتاه, ابتدا اطلاعات ملی و فرایند تهیه آن توضیح داده شده و سپس جامعه اطلاعاتی بطور اعم و نهایتاً جامعه اطلاعاتی آمریکا بطور اخص مورد مداقه و امعان نظر قرار گیرد. در پایان نیز فرایند تهیه اطلاعات ملی در جامعه اطلاعاتی آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که تهیه اطلاعات ملی درجامعه اطلاعاتی آمریکا به عهده مدیر اطلاعات ملی بوده و وی به عنوان مشاور اصلی رئیس جمهور, مهمترین نقش را در سامانه های فرماندهی وکنترل اطلاعاتی و خط مش دهی به اطلاعات در این کشوررا دارد. این بحث همچنین نشان می دهد که فرایند تهیه اطلاعات در آمریکا, با گذشت سال ها از عمر عناصر جامعه اطلاعاتی این کشور, از فرآیندی ساده که مبتنی بر اولویت های داخلی بود, به روندی بحث برانگیز و پیچیده تبدیل شده است که همه از رئیس سازمان سیا گرفته تا کارکنان گمرکات و ایستگاه های مرزی را در بر می گیرد

لینک کمکی