کاربردهاي هستان شناسي در امور نظامي و متدولوژي توسعه هستان شناسي نظامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کاربردهاي هستان شناسي در امور نظامي و متدولوژي توسعه هستان شناسي نظامي :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي فرماندهي و کنترل ايران (C4I)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

با پیچیده تر شدن فضای صحنه های نبرد کنونی, انواع گوناگونی از داده, اطلاعات و دانش در دسترس فرمانده قرار می گیرد که ممکن است درراستای اهداف نبوده و با ایجاد سربار اطلاعاتی, باعث کاهش بازده تصمیم گیری نیز بشود. از دیگر مشکلات موجود, شناسایی دانش مورد نیاز وحیاتی تصمیم گیری و فقدان زبان مشترکی برای انتقال و اشتراک این دانش می باشد. زبانی که به خوبی بتواند استانداری مشترک میان واحدهایمختلف در عملیات مشترک ایجاد کند. امروزه هستان شناسی به عنوان ابزاری در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی, کاربردهای فراوانی در قلمروهای گوناگون از جمله قلمرو نظامی پیدا کرده است. با توجه به ماهیت و قابلیت های نهفته در هستان شناسی, کاربردهای نوین و نوآورانه ای در حوزه نظامی برای آن متصور است که آن را به ابزار مناسبی برای مدلسازی دانش نظامی تبدیل کرده است. ابزاری قوی که در مقایسه با سایرروش های مدلسازی, از قابلیت های بالاتری برخوردار است. هم اکنون اغلب ارتش ها و ائتلاف های نظامی جهانی, استفاده گسترده ای از هستان شناسی ها بویژه برای همکاری مشترک و عملیات مشترک دارند. در این مقاله, مفهوم هستان شناسی و کاربردهای آن در توسعه سامانه های گوناگون نظامی و فرماندهی و کنترل بررسی شده و پیشنهاداتی برای آن ارائه می شود؛ سپس متدولوژی های توسعه هستان شناسی های نظامی بررسی شده و یک متدولوژی کارآمد برای توسعه بهینه و جامع هستان شناسی های نظامی که حاصل تلاش عملی نگارندگان در توسعه هستان شناسی های فرماندهی و کنترل می باشد ارائه می شود

لینک کمکی