ارائه يک الگوريتم ژنتيک براي حداقل سازي هزينه ها در مسأله يکپارچه توليد و توزيع در زمانبندي توليد جرياني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه يک الگوريتم ژنتيک براي حداقل سازي هزينه ها در مسأله يکپارچه توليد و توزيع در زمانبندي توليد جرياني :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این مقاله یک مسأله یکپارچه تولید و توزیع در زمانبندی تولید جریانی با در نظر گرفتن هزینه های تأخیر و زودکرد, هزینه های موجودی و هزینه های تحویل به صورت دسته ای, مدل سازی شده است. یک مسأله زنجیره تأمین را در نظر بگیرید که در آن تعدادی کار بر روی تعدادی ماشین پردازش می شوند. هر کار موعد تحویل مشخصی دارد. این مقاله در نظر دارد یک مدل کارا برای حداقل سازی مجموع هزینه های تولید و توزیع که شامل جریمه تأخیر, هزینه زودکرد, هزینه های موجودی, هزینه تأخیرات وزن دار و هزینه های تحویل است, ارائه نماید.مدل ریاضی مسأله مورد نظر یک مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی عدد صحیح مختلط است. به دلیل اینکه اینگونه مسایل در حوزه مسائل NP-hard قرار میگیرند از الگوریتم های فرا ابتکاری برای حل آنها استفاده میشود. ما در این مقاله یک الگوریتم ژنتیک با یک معیار ابتکاری برای تولید جمعیت اولیه ارائه میکنیم. تعدادی محاسبات عددی نیز عملکرد الگوریتم ارائه شده را نشان خواهند داد.

لینک کمکی