ارائه يک روش جديد به منظور بهينه سازي مدل صف با ظرفيت متناهي بر اساس دو معيار هزينه سيستم و متوسط درجه رضايت مشتري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه يک روش جديد به منظور بهينه سازي مدل صف با ظرفيت متناهي بر اساس دو معيار هزينه سيستم و متوسط درجه رضايت مشتري :




نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

مدل های صف با ظرفیت متناهی از پرکاربرد ترین مدل های صف هستند که در آن ها نرخ های ورود و خدمت دهی از یک توزیع نمایی پیروی می کنند. این مقاله با معرفی شاخص جدید نرخ بهره وری مدل که بر اساس دو معیار هزینه سیستم و متوسط درجه رضایت مشتری تعریف شده است, به بهینه سازی مدل صف با ظرفیت متناهی می پردازد. واضح است که در مدل های صف هر چه تعداد سرورها افزایش یابد, آن گاه طول صف و سیستم کاهش پیدا کرده و متوسط درجه رضایت مشتری افزایش می یابد, اما به تبع هزینه سیستم نیز افزایش پیدا خواهد کرد. این مقاله در ابتدا به ارائه روابط مربوط به محاسبه این دو معیار می پردازد و سپس روش جدیدی را معرفی می کند که با استفاده از آن می توان تعداد بهینه سرورها را با در نظرگیری ارجحیت تصمیم گیرنده و ایجاد تعادل و توازن بین این دو معیار تعیین کرد.

لینک کمکی