ارائه يک رويکرد ترکيبي ANP-DEMATEL فازي جهت ارزيابي و انتخاب تامين کننده در زنجيره تامين سبز (مطالعه موردي: شرکت صنايع غذايي پيچک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه يک رويکرد ترکيبي ANP-DEMATEL فازي جهت ارزيابي و انتخاب تامين کننده در زنجيره تامين سبز (مطالعه موردي: شرکت صنايع غذايي پيچک) :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

رویکرد جهانی به سمت اقتصاد سبز, سبب گرایش شرکت ها و کارخانجات به مدیریت زنجیره تامین سبز شده است. مدیریت زنجیره ی تأمین سبز, یکپارچه کننده ی مدیریت زنجیره ی تأمین با الزامات زیست محیطی می باشد . در همین راستا, انتخاب تامین کننده سبز, یک مزیت رقابتی و تصمیم استراتژیک به منظور رقابت بیشتر در بازار جهانی است. در این مقاله, یک رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی جهت رتبه بندی و انتخاب بهترین تامین کنندگان با توجه به معیارهای اقتصادی و زیست محیطی ارائه داده شده است. در ابتدا معیارهای انتخاب تامین کننده سبز شناسایی شده و بر همین اساس, پرسشنامه هایی تنظیم و در اختیار خبرگان (پنج نفر از مدیران ارشد شرکت صنایع غذایی پیچک) قرار داده شد. سپس بر مبنای اطلاعات بدست آمده از این پرسشنامه ها و با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL وزن معیارها و وزن نهایی تامین کنندگان تعیین و تامین کنندگان رتبه بندی شدند. همچنین, جهت غلبه بر ابهام موجود در قضاوت های شخصی, تئوری مجموعه های فازی مورد استفاده قرار گرفت. از آنجا که انتخاب تامین کننده, تصمیمی استراتژیک است که عموم صنایع با آن مواجه هستند, نتایج تحقیق می تواند جهت انتخاب بهینه تامین کننده,مورد استفاده مدیران صنایع در بخش تدارکات و خرید قرار بگیرد و نیز الزامات پرداختن به فاکتورهای سبز بودن زنجیره تامین, سبب ترغیب مدیران به پیاده سازی این فاکتورها در سازمانشان, جهت نیل به هدف مهم برخوردار بودن از محیط زیستی پاک تر باشد.

لینک کمکی