ارائه يک مدل انتخاب فروشنده سيستمهاي خدمات دهنده اينترنت با روش تلفيقي AHP و برنامه ريزي آرماني صفر و يک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه يک مدل انتخاب فروشنده سيستمهاي خدمات دهنده اينترنت با روش تلفيقي AHP و برنامه ريزي آرماني صفر و يک :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

سیستمهای خدمات دهنده اینترنت به لحاظ نقش ارتباطی آنها در سازمان ها از اهمیت فراوانی برخوردارند. روش های متعددی برای ارزیابی و انتخاب فن آوری تاکنون گسترش یافته اند که هر یک مزایا و معایب مخصوص به خود دارند. به عنوان مثال می توان به زمانبربودن و صرفنظر کردن از عوامل کیفی در بسیاری از روشها اشاره کرد. در این مقاله به ترکیب دو روش AHP و برنامه ریزی آرمانی صفر یا یک پرداخته می شود که میتواند ضمن در نظر گرفتن دیدگاه های ذینفعان, ارزیابی سیستم های خدمات دهنده اینترنت را با توجه به عوامل متعارض با یکدیگر انجام دهد. در ابتدا مدلی بر اساس AHP , برای آزمون امکان پذیری مدل در انتخاب یک فروشنده سیستم خدمات دهنده اینترنت از بین چندین شرکت که سابقه طولانی در این زمینه دارند صورت گرفته است. سپس از برنامه ریزی صفر و یک با استفاده از نرم افزار - LINGO برای انتخاب بهینه ترین سیستم استفاده می کنیم. روش مزبور برای یک انتخاب فروشنده سیستم های خدمات دهنده اینترنت به کار گرفته می شود تا ضمن نمایش کاربردیبودن روش مزبور, نشان داده شود که روش ترکیبی میتوان اطلاعات کلیدی بیشتری نسبت به سایر روشهای موجود در ارزیابی فنآوری برای مدیریت فراهم آورد.

لینک کمکی