ارائه يک مدل رياضي چند هدفه براي مسئله زنجيره تامين در محيط فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه يک مدل رياضي چند هدفه براي مسئله زنجيره تامين در محيط فازي :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

فراهم آوری یک طرح تولید کارا که طرح های تهیه و توزیع را در یک چهارچوب واحد جمع می نماید, برای بدست آوردن مزیتی در رقابت مهم و حساس است. در این مقاله, ما یک مدل طرح ریزی عمومی برای زنجیره تأمین در نظر گرفته ایم که متشکل از چندین تأمین کننده, یک تولید کننده, و چندین مرکز توزیع میباشد. در ابتدا, مدلی جدید برای برنامه نویسی خطی و عددی چند هدفه به منظور تجمیع طرح های تهیه, تولید و توزیع, با در نظر گرفتن همزمان اهداف متضاد مختلف و هم چنین طبیعت نادقیق برخی پارامترهای مهم مانند تقاضاهای بازار و سطوح ظرفیت و ضرایب هزینه و زمان ارائه میدهیم. سپس, بعد از اعمال استراتژی های مناسب برای تبدیل این مدل احتمالی به یک مدل خطی چندهدفه کمکی, رویکرد فازی تعاملی بدیعی برای حل این مدل و یافتن راه حل ارجح تر ارائه می دهیم. مدل ارائه شده و متد راه حل از طریق آزمایشات عددی تأیید می شوند. نتایج محاسباتی نشان میدهند که متد فازی ارائه شده نسبت به دیگر متدهای فازی کارایی بهتری دارد, و نه تنها برای حل مسئله, بلکه برای مدل MOLP علی الخصوص مدلهای عددی چندهدفه هم, مهم و بحرانی می باشند.

لینک کمکی