ارائه يک مدل سلسله مراتبي براي مکان يابي تسهيلات سلامت در محيط پويا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه يک مدل سلسله مراتبي براي مکان يابي تسهيلات سلامت در محيط پويا :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در طول دو دهه اخیر فرآیند برنامه ریزی مکان یابی تسهیلات عمومی مانند مدارس, بیمارستان ها و ... به دلیل خاصیت چندسطحی بودن در ارائه خدمات, ارتباط بین سطوح و تنوع در نوع تسهیلات به طور فزاینده ای پیچیده شده است. بنابراین, برای تصمیم گیری در این حوزه لازم است به آن به عنوان یک سیستم سلسله مراتبی نگاه شود. بررسی ادبیات موضوع در حوزه سلامت نشان داد, چندین مطالعه در ارتباط با مسائل مکان یابی تسهیلات سلامت صورت پذیرفته است, با این حال, تحقیقات مذکور در حالت ایستا می باشد و هیچ مطالعه ای بر روی یک مدل سلسله مراتبی در حالت پویا صورت نپذیرفته است. این مقاله با ارائه یک مدل سلسله مراتبی پویا به مکان یابی تسهیلات سلامت می پردازد. به دلیل NP-Hard بودن مدل ارائه شده یک رویکرد ابتکاری مرحله ای برای حل مدل معرفی می شود. سپس به منظور ارزیابی مدل مذکور , یک مثال عددی ارائه می شود.

لینک کمکی