ارايه مدل ديناميک جهت تعيين شاخص هاي اثرگذار بر مديريت پسماندهاي بيمارستاني (مطالعه موردي: بيمارستانهاي شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارايه مدل ديناميک جهت تعيين شاخص هاي اثرگذار بر مديريت پسماندهاي بيمارستاني (مطالعه موردي: بيمارستانهاي شهر تهران) :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

پسماندهای بیمارستانی, یکی از معضلات زیست محیطی است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک, سمی و بیماریزا سلامت افراد و جامعه را تهدید میکند. لذا توجه به مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی به دلیل دارا بودن پتانسیل عفونت زایی و وجود زایدات خطرناک بسیار حائز اهمیت است. هدف اصلی در این پژوهش, از یک طرف شناسایی متغیرهای اهرمی و تعیین میزان تاثیر آنها به منظور کنترل زائده های بیمارستانی است و از طرف دیگر ارائه توسعه مدلی دینامیک به منظور تعیین شاخص های اثرگذار مختلف برای دفع پسماندهای بیمارستانی می باشد. برای توسعه مدل موردنظر با روش پویایی سیستمها به منظور تعیین تعامل میان متغیرها از نرم افزار پاورسیم استفاده شده و بیمارستانهای شهر تهران بدین منظور انتخاب گردیده است. از تاثیرگذارترین عوامل بر مدیریت پسماندهای بیمارستانی می توان به تفکیک پسماندها در مبدا, و بی خطرسازی صحیح پسماندها قبل از دفن اشاره کرد که نیازمند تعامل میان ارگانها, برنامه ریزی و ایجاد چارچوبی جهت مدیریت تلفیقی پسماندهای ویژه, نهادینه کردن یک متولی مشخص در ارتباط با مدیریت پسماندهای بیمارستانی و آموزش سطوح مختلف کارکنان مراکز درمانی (مدیران, پزشکان, پرستاران, پرسنل خدماتی) می باشد.

لینک کمکی