ارايه مدلي براي بررسي تاثير مديريت دانش مشتري بر کيفيت خدمات بانکداري الکترونيکي مورد مطالعه (شعب بانک ملي شهر زاهدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارايه مدلي براي بررسي تاثير مديريت دانش مشتري بر کيفيت خدمات بانکداري الکترونيکي مورد مطالعه (شعب بانک ملي شهر زاهدان) :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

رشد و توسعه استفاده از اینترنت و خدمات الکترونیکی در صنعت بانکداری دنیا و به ویژه در کشور ما اهمیت ویژه ای پیدا کرده است . این امر موجب شده تا رقابت تنگاتنگی بین بانک های دولتی و خصوصی برای استفاده از این خدمات به وجود آید که هر یک با ارائه خدمات بهتر سعی می کند مشتریان بیشتری را به سمت خود جذب کند و از سوی دیگر . با توجه به اهمیت مشتری در دنیای رقابتی امروز, به ویژه در صنعت بانکداری و با به عنایت به این که طبق تحقیقات به عمل آمده هزینه جذب مشتری جدید به مراتب بیش از هزینه لازم برای حفظ وفاداری مشتری است, بررسی روش های کسب و حفظ وفاداری مشتری در کسب و کارهای گوناگون از اولویت بالا برخوردار است . در این پژوهش تلاش شده است تا از طریق ارائه مدلی نقش دانش مشتریان بانک ملی در کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی نشان داده شود . برای این منظور مدل تلخیص شده از بررسی ادبیات موضوع با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و به وسیله نرام افزار SPSSV, 20 مورد آزمون قرار گرفته است .

لینک کمکی